Epoxidové a polyuretanové stěrky

Charakteristika epoxidových a polyuretanových stěrek

Podlahové stěrky na bázi pryskyřic se vyznačují velmi dobrými mechanicko fyzikálními vlastnostmi. Pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu jsou podstatně vyšší než u samotného betonu. Tyto stěrky roznášejí zatížení podlahy do podkladních vrstev, dále zlepšují otěruvzdornost, mají chemickou odolnost vůči ropným produktům, ale i kyselinám, louhům, solím apod.Stěrky jsou vyráběny jako již naplněné pigmentované systémy, vytvářejí estetický povrch. Dále je možné na zhotovení stěrek používat základní transparentní pryskyřice, které se plní sušeným křemičitým pískem, pro vytvoření esteticky přijatelného povrchu se pak opatřují uzavíracími nátěry.Podlahové stěrky mají samonivelační charakter, rozlévají se na podklad, rozprostírají se zubovými hladítky a dále se odvzdušňují pomocí jehlových válečků.

Použití

  • - Interiéry, chodby, pracovní místnosti, koupelny
  • - Skladovací prostory
  • - Výrobní haly
  • - Suché provozy
  • - Výstavní haly
  • - Kanceláře
  • - Chladírny
  • - Mrazírny
  • - Mokré výrobní prostory
  • - Autoservisy, garáže atd